Pardubický kraj zná své nejlepší učitele za rok 2021

Ve společenském sále Střední školy technické a dopravní Gustava Habrmana v České Třebové byla předána nová krajská ocenění pro nejlepší učitele roku, která nesou právě jméno českotřebovského rodáka a prvního československého ministra školství. Do síně slávy bylo navíc uvedeno prvních pět osobností.

„Oceňování pedagogů na úrovni Pardubického kraje vnímám jako jednu z možností jak poděkovat učitelům ve všech stupních vzdělávání za jejich práci. Zároveň chceme přispět k tomu, aby si naše společnost práce učitelů více vážila a dívala se kolem sebe na zajímavé a nadané pedagogy, kteří si zaslouží ocenit a podpořit ve své práci,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Josef Kozel. „Letošní první ročník bereme jako zkušební a již při samotných nominacích se ukázalo, že v našem regionu je mnoho pedagogů, kteří si zaslouží naši pozornost. Doufám, že se pro nominace letošního roku zapojí také veřejnost, pro kterou budou nejpozději do 1. května spuštěny webové stránky, na kterých budou informace o možnosti nominace, ale také medailonky oceněných pedagogů,“ řekl Josef Kozel.

Nové krajské ceny nesou jméno prvního československého ministra školství Gustava Habrmana, který je rodákem z České Třebové. „Gustav Habrman byl od roku 1918 dva roky ministrem školství a následně mezi lety 1921 a 1925 ministrem sociální práce. Je tak přirozené, že si chceme jeho jméno připomínat v rámci oceňování pedagogů v našem kraji,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Myslím si, že již první ročník ukázal, že v našem regionu máme řadu vynikajících pedagogů. Osobně jsem rád, že výběrová komise do síně slávy uvedla například zakladatele Gymnázia Mozartova v Pardubicích Otto Horáka či nebo pana Jaromíra Höniga, který je dlouhá léta spojen s naší pardubickou konzervatoří.

Cena Gustava Habrmana bude udělována vždy za uplynulý kalendářní rok ve čtyřech dílčích kategoriích dle stupně vzdělávání, a to: mateřské školy, základní školy, střední školy a mimoškolní vzdělávání, do kterého spadají domovy mládeže, domy dětí a mládeže, základní umělecké školy a další volnočasová pedagogika. Další kategorií je Síň slávy krajského školství. Tato cena není navázána na konkrétní kalendářní rok. Jedná se o ocenění za příkladnou a dlouhodobou pedagogickou činnost bez ohledu na stupeň vzdělávání. Udělováno aktivním, ale i seniorním pedagogům. V rámci jednoho ročníku je možné udělit i několik ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost.

Ocenění pedagogové Cenou Gustava Habrmana za rok 2021

Mateřské školy

Bc. Petra Filipiová – Mateřská škola Strojařů Chrudim

Základní školy

• Bc. Kamila Rybinová – Základní škola Svitavy, T. G. Masaryka 27

Střední školy

• Mgr. Rita Chalupníková, Ph.D – Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

Mimoškolní aktivity

Jitka Folbrechtová – Dům dětí a mládeže Beta Pardubice

Síň slávy

  • Mgr. Vladimír Velešík – Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
  • Mgr. Jaromír Hönig – Konzervatoř Pardubice
  • RNDr. Otto Horák – Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
  • Mgr. Bronislava Štursová – Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice
  • Mgr. Lada Morávková – Základní škola Dašice