Ročník 2021

Ocenění pedagogové

Jak nominovat

Nejčastější otázky

Ročník 2021

Ocenění pedagogové

Jak nominovat

FAQ

Pardubický kraj zná své nejlepší učitele za rok 2021

Ve společenském sále Střední školy technické a dopravní Gustava Habrmana v České Třebové byla předána nová krajská ocenění pro nejlepší učitele roku, která nesou právě jméno českotřebovského rodáka a prvního československého ministra školství. Do síně slávy bylo navíc uvedeno prvních pět osobností.

Ocenění pedagogové Cenou Gustava Habrmana

Mateřské školy

Bc. Petra Filipiová

Mateřská škola Strojařů Chrudim

Střední školy

Mgr. Rita Chalupníková, Ph.D

Gymnázium, Pardubice, Mozartova

Základní školy

Bc. Kamila Rybinová

Základní škola Svitavy, T. G. Masaryka

Mimoškolní vzdělávání

Jitka Folbrechtová

Dům dětí a mládeže Beta Pardubice

Síň slávy

Mgr. Lada Morávková

Základní škola Dašice

Mgr. Jaromír Hönig

Konzervatoř Pardubice

RNDr. Otto Horák

Gymnázium, Pardubice, Mozartova

Mgr. Bronislava Štursová

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Mgr. Vladimír Velešík

Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

Jak nominovat Vašeho učitele?

Kdo může nominovat?

Návrh na udělení Cen Gustava Habrmana může předkládat občan Pardubického kraje, právnická osoba či kolektiv osob včetně třídního kolektivu.

Jak poslat návrh?

Návrhy jsou zasílány elektronickou formou (e-mailem) na adresu:
ucitelroku@pardubickykraj.cz

Do kdy poslat návrh?

Nominace je možné podávat vždy za kalendářní rok od 1. ledna daného roku do 30. října daného roku.

Co musí návrh obsahovat?

|  Základní informace o nominovaném: jméno, příjmení, titul
|  Název školy, stupeň vzdělávání, specializace:
|  Zdůvodnění návrhu nominace: Uveďte zejména dosažené úspěchy, případně jiná udělená ocenění, zaměření nominovaného. Připojte případně zprávy či odkazy na zprávy z veřejně dostupných zdrojů dokládající informace uvedené v této nominaci. V případě, že je navrhujícím třídní kolektiv, je součástí návrhu vytvoření krátkého prezentačního videa, které představí třídní kolektiv a které odůvodní podaný návrh.
|  Kontaktní spojení na nominovaného: korespondenční adresa, číslo mobilního telefonu, e-mail
|  Základní informace o nominujícím/navrhovateli/třídním kolektivu: jméno, příjmení, titul
|  Kontaktní spojení na nominujícího/navrhovatele/třídní kolektiv: korespondenční adresa, číslo mobilního telefonu, e-mail

Nejčastější otázky

Jak mohu navrhnout svého oblíbeného učitele?

Podrobné informace k možnostem nominací naleznete v sekci Jak nominovat.

Jak se dozvím, že můj učitel uspěl?

Vítězové budou vždy oceňováni na společenském večeru, který bude pořádán na konci ledna každého kalendářního roku při výročí narození Gustava Habrmana. Medailonky vítězů budou vždy vkládány na tyto webové stránky do sekce Předešlé ročníky.

Proč nesou ceny jméno Gustava Habrmana?

Krajské ceny nesou jméno prvního československého ministra školství Gustava Habrmana, který je rodákem z České Třebové. Gustav Habrman byl od roku 1918 dva roky ministrem školství a následně mezi lety 1921 a 1925 ministrem sociální práce. Jméno Gustava Habrmana nese také Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová.